Survive på HF-Outdoor

Vi stiller Danmarks største vildmark til rådighed for vores elever på HF-Outdoor

”Nationalpark Thy er Danmarks største vildmark. Her slår bølgerne fra Vesterhavet ind på strandene, hvorfra vinden fører sandkorn op i de høje klitter. Bag dem åbner landskabet sig som klitheder og søer med klart vand. Og endnu længere inde i landet ligger de store, sammenhængende skovområder, som både kan være mørke og ufremkommelige.”

Thy-Mors HF & VUC tilbyder en ny, anderledes og attraktiv 2-årig hf-uddannelse med udgangspunkt i Nationalpark Thy og den unikke øvrige natur, som findes i Thy.

I Nationalpark Thy findes storslået og uberørt natur, som inviterer til store naturoplevelser og mange muligheder for at bevæge sig på forskellig vis i naturen. Klitlandskab, klithede, søer, kalkskrænter og klitplantager er forskellige naturtyper med hver deres kendetegn, og alle findes de i Nationalpark Thy. Vesterhavet er vores nabo mod vest, og havet giver ligeledes mange muligheder for fantastiske naturoplevelser både langs vandet, i vandet og på vandet.

Naturen i Thy rummer også mange ressourcer, som kan bruges i den daglige husholdning. Det kan være fisk fra havet, som kan fanges eller svampe, urter, planter og frugter, som kan sankes i nationalparken til eget forbrug.

Ligeledes giver den storslåede natur muligheder for enestående naturoplevelser: vandreture, fisketure, cykelture, rideture, overnatninger, vildmarksoplevelser, fototure, krondyrsafari, traneture og BIG5-oplevelser.

Fokus i uddannelsen er læring i udemiljøer og friluftsliv. Både i undervisningen og på kollegiet i Svankjær handler det om at være aktiv i naturen, bruge naturen og stifte bekendtskab med udelivets mange muligheder. Der kan være fokus på læring om natur og dyr eller på at bruge naturen til personlige udfordringer på mountainbike, i kajak, træklatring, overnatning i hængekøjer m.m.

HF Outdoor - HF uddannelse med natur, oplevelser og kollegium
HF Outdoor elever samlet i kollegie bussen

Aktiviteter vi planlægger på HF-Outdoor:

Stranden:

 • Badeture/vinterbadning
 • Ravture
 • Fisketure
 • Strandrens
 • Surf
 • Stenstawling
 • Rappelling
 • Wake Board

Nationalparken:

 • Mountainbike
 • SUP
 • Yoga i naturen
 • Træklatring
 • Orienteringsløb
 • Terrænløb/trail
 • Frisbee golf
 • Naturfitness
 • Crossfit
 • Sanketure
 • Fototure
 • Meditation i naturen
 • Undervisning i Naturen
 • Stjernekiggeri
 • Krondyrsafari
 • Traneture
 • Rideture i naturen
 • BIG5

Kollegiet:

 • Mulighed for beachvolley
 • Bowcombat
 • Diverse aktiviteter i hallen
 • Grej til bålmad
 • Bålplads
 • Lokaler til kreative aktiviteter
 • Fitnesslokale
 • Nyttehave
 • Træsnitning

Dette var et udsnit af de aktiviteter, som vi har planlagt, men vi er meget åbne og lydhøre over for forslag fra vores kommende elever!

HF uddannelse med aktiviteter i naturen
HF uddannelse med naturen helt tæt på
HF outdoor kollegium med aktiviteter og MTB

Udlandsture:

Norge er det oplagte mål for studieture på HF-Outdoor, og vi påtænker en outdoortur og en skitur til Norge i løbet af de to år, som du går på HF-Outdoor. Disse ture skal eleverne selv betale.

Hvad får man på HF-Outdoor ud over en 2-årig HF?

 • Fællesskab
 • Kollegieliv
 • Nationalpark Thy partner kursus
 • Førstehjælpskursus
 • Mulighed for diverse instruktørkurser. Fx kajak og træklatring
 • Vi overvejer, om jagttegn kunne være aktuelt for vores elever

Baggrund for en ny 2-årig hf på Thy-Mors HF & VUC

Med overskriften; Brug unikke faglige profiler aktivt, nævner Danske Regioner følgende: ”Ungdomsuddannelsesinstitutioner kan benytte sig af muligheden for at oprette særlige profiler, der kan ”være med til at skabe et unikt fagligt miljø for eleverne. Profilerne udvikles og oprettes på initiativ af de enkelte institutioner. Profilerne kan bygge på de regionale erhvervsmæssige styrker og karakteristika.”

HF Outdoor på tur i Nationalpark Thy