HF-Outdoor

Få en ungdomsuddannelse med fokus på outdoor-aktiviteter i alle afskygninger, fællesskab og kollegieliv i Nationalpark Thys varierede og vilde natur.

På HF-Outdoor kan du dyrke din passion for outdoor-aktiviteter og naturen, samtidig med at du tager en gymnasial ungdomsuddannelse og bliver en del af et ungdomsfællesskab på vores kollegie i THY.

På HF-Outdoor er der fokus på at nyde naturen, at opleve naturen, at være aktiv i naturen og at sanke i naturen, og vi prøver at flytte naturen ind i undervisningen så meget som muligt.

Du lærer at arbejde i og med naturen, og det opkvalificerer dig i forhold til, at naturen også i dit senere arbejdsliv kan komme til at spille en stor rolle. Det kan være, at du har lyst til at uddanne dig til Natur- og kulturformidler, lærer eller pædagog efterfølgende.

Geografisk vil du være placeret i Danmarks største vildmark, Nationalpark Thy, som omfatter hele 24.370 ha. Undervisningen kommer til at foregå i klasselokalet noget af tiden, men kan også foregå forskellige steder i naturen – i skoven, på engen, i klitterne, ved stranden, i Nationalparken eller et helt andet sted.

HF Outdoor - en anderledes ungdomsuddannelse i Thy

Back THY Nature

HF-Outdoor – Vi har en fornemmelse af, at der i samfundet generelt og blandt unge i særdeleshed er en lyst til og et behov for at komme tilbage til naturen. I storbyerne er der en længsel efter natur, og man forsøger at flytte den ind i byen i form af Urban Gardening og fokus på friske råvarer og økologi. Der er en fascination af naturen og det naturlige, som også kan genfindes i mange af de populære tv-programmer som er oppe i tiden. Bonderøven (Frank og Kastaniegaarden), AnneMad, Nak & Æd og Alene i vildmarken som eksempler på dette.

 

Naturen er smuk, dekorativ, dramatisk og vild, og den er rig på farver, mønstre og former. Naturen synes i vid udstrækning at være svaret på mange unge menneskers inderste længsler og forestillinger i forhold til at give det senmoderne unge menneske mening i tilværelsen.

Vi har faciliteterne og naturen i THY, og vi synes nærmest, at vi har en forpligtelse til at stille dette til rådighed for naturhungrende unge i hele Danmark. Derfor har vi besluttet at etablere hf-linjen HF-Outdoor, således at unge i fællesskab kan komme BACK THY NATURE.