Study på HF Outdoor

Start på HF-Outdoor – en 2-årig hf-uddannelse i Thy. Gennemfør en gymnasial ungdomsuddannelse, samtidig med at du dyrker din interesse for naturen.

HF-Outdoor er for unge med lyst til at blive en del af et fællesskab, hvor vi hjælper hinanden og bor sammen i naturen i THY.

Fagligt svarer det til en traditionel 2-årig hf, men opbygningen på HF-Outdoor er en smule anderledes. Vi har skabt et klasserum med mere frisk luft. Et klasserum, hvor der også er plads til at komme ud og bruge naturen i timerne. På HF-Outdoor er det daglige skema fleksibelt og vejrafhængigt. Dvs. når vejret er til det, kan skemaet ændres eller timer aflyses, så vi har mulighed for at komme ud i naturen.
Flere af underviserne på HF-Outdoor er selv friluftsentusiaster og har stort kendskab til naturen og lokalområdet.

Gennem interessefællesskabet om naturen styrkes sammenholdet både i klassen og på kollegiet. Vi har dermed fokus på et trygt og åbent rum for læring. Vi forsøger med en anderledes tilgang til skolen og hverdagen – at få synliggjort medbestemmelse og ansvar for læringen.

Vi er derfor også stolte af, at vores elever faktisk får højere karakterer og i højere grad fastholdes på uddannelsen i forhold til landsgennemsnittet.

Kontakt studievejlederen

Vil du høre mere om fag, fagpakke, undervisningen eller andet skolerelateret, så ring til studievejleder Nina på 23 31 26 93 eller skriv til hende på nen@vuctm.dk

Vejledning

Hvis du vil tilmeldes HF-Outdoor, skal du kontakte vores studievejledere. Dem snakker du med om optag på skolen, optagelseskrav, karakterer og SU. Hvis du har en diagnose eller på anden vis har udfordringer, som du tænker er relevant for din uddannelse, er det også studievejlederen, du kan snakke med omkring dette.

Ved optagelse på HF-Outdoor skal du under alle omstændigheder til en samtale med en vejleder – enten telefonisk eller ved fysisk fremmøde på skolen. Her er det vigtigt, at du medbringer dokumentation på din tidligere skolegang, fx eksamensbevis. Samtalen vil bl.a. dreje sig om din tidligere skolegang, og hvad du har lavet, efter du gik ud af skolen, din nuværende situation, dine fremtidsplaner og hvad der forventes af dig som elev på Thy-Mors HF & VUC.

Vil du høre mere om kollegiet, aktiviteter eller løst og fast

I forhold til en plads på vores kollegie, skal du have fat i kollegielærer Kristian på tlf. 2639 6237 eller keh@vuctm.dk. Kristian kan svare dig på alt om HF-Outdoor, kollegieliv, aktiviteter og meget mere.

Kontakt studievejledningen

Leder du efter studievejledning er det Nina du skal ringe til tlf. 2331 2693 eller nen@vuctm.dk

Vi glæder os til at høre fra dig!

HF uddannelse med Kolligium og Outdoor

Fagpakke HF-Outdoor

En uddannelse på HF-Outdoor er sammensat af obligatoriske fag, to obligatoriske faggrupper og ”valgfag”.

I din uddannelse på HF-Outdoor får du disse obligatoriske fag:
 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik C
 • Kultur- og samfundsfaggruppe: historie B, religion C, samfundsfag C
 • Naturvidenskabelig faggruppe: biologi C, geografi C, kemi C
 • Idræt C
Og disse valgfag, som er udvalgt til HF-Outdoor:
 • Idræt B
 • Biologi B
 • Mediefag C
Hør mere om fagpakken

Kontakt studievejleder Nina på 23 31 26 93 eller nen@vuctm.dk

HF studenter på HF-Outdoor i Thy
HF studerende i Nationalpark Thy

 

Undervisning i naturen på HF Outdoor

Mulighederne med en HF

En 2-årig hf-eksamen giver altså adgang til at søge optagelse på en kort- eller mellemlang videregående uddannelse. Altså de uddannelser, som bliver kaldt Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser. Der er enkelte af disse uddannelser, som har specifikke adgangskrav, og det kan f.eks. være matematik på B-niveau.

Vil du gerne på universitetet med en hf-eksamen, så kræver det, at du tager et Supplerende Overbygningsforløb (SOF).

Hvad er et overbygningsforløb?

Et Supplerende Overbygningsforløb er nødvendigt, hvis du ønsker at søge ind på universitetet. Når du har afsluttet HF-Outdoor, kan du blive i THY og tage et overbygningsforløb på vores skole.
SOF tilrettelægges som korte, intensive forløb, der skal være afsluttet inden for et halvt år. Undervisningen foregår typisk som almindelig holdundervisning.

På SOF skal du tage to fag. Et fag, som du hæver til B-niveau og et fag, som du hæver til A-niveau. Det betyder, at du skal vælge to fag, som du tidligere har aflagt eksamen i, men nu ønsker at tage på et højere niveau.

Fagene på SOF er gratis, hvis du starter senest to år efter, at du har afsluttet din hf.

Du kan – hvis du opfylder betingelserne – søge om SU.

Tager du et fag på SOF, hvor du hæver niveauet fra C-B og et, hvor du hæver fra B-A, så er du SU-berettiget i 3 måneder. Det vil sige fra september til og med november.

Tager du derimod et fag på SOF, som du hæver fra 0-B og et fag, som du hæver fra B-A, så er du SU berettiget i 4 måneder. Det vil sige fra august til og med november.

Vil du høre mere om dine muligheder?

Vil du høre mere om fag, fagpakke, undervisningen eller andet skolerelateret, så ring til studievejleder Nina på 23 31 26 93 eller skriv til hende på nen@vuctm.dk

 

Hvordan kan jeg komme på HF-Outdoor?

- Optagelseskrav og tilmelding

Optagelse fra 9.klasse

 • Du skal ud fra en helhedsvurdering være vurderet uddannelsesparat og have et gennemsnit på mindst 4 i de afsluttende standpunktskarakterer
 • Du skal have modtaget prøveforberedende undervisning i to fremmedsprog (fx tysk eller fransk) i 5.-9. klasse
 • Du skal have aflagt de obligatoriske prøver og eksaminer i 9. klasse
 • Du skal have opnået et eksamensgennemsnit på mindst 2 ved Folkeskolens Afgangsprøve
 • Du skal have ansøgt via optagelse.dk senest 1. marts
Kontakt studievejleder Nina på 23 31 26 93 eller nen@vuctm.dk

Optagelse fra 10. klasse

 • Du skal være vurderet uddannelsesparat til hf
 • Du skal aflægge folkeskolens 10.-klasseprøver i dansk, engelsk og matematik (både mundtlig og skriftlig)
 • Du skal have fået mindst 2 i karaktergennemsnit i både dansk og matematik ved folkeskolens 10.-klasseprøver, både skriftlig og mundtlig
 • Du skal have aflagt folkeskolens fællesprøve i fysik/kemi, biologi og geografi i 9. klasse eller 10.-klasseprøven i fysik/kemi.
 • Du skal have aflagt enten 9.-klasseprøven i tysk eller fransk efter udtræk i 9. klasse eller 10.-klasseprøve i tysk eller fransk både mundtligt og skriftlig i 10. klasse
 • Du skal have modtaget undervisning i 2. fremmedsprog i 6.-9. klasse
 • Du skal have ansøgt via optagelse.dk senest 1. marts

Hvis du er vurderet ikke-uddannelsesparat, men opfylder alle de andre adgangskrav, kan du blive optaget på HF, hvis du får mindst 6 i gennemsnit i de bundne prøvefag ved folkeskolens afgangseksamen.

Hvis du ikke opfylder adgangskravene til hf, bliver du indkaldt til en optagelsesprøve og en optagelsessamtale. Bemærk, at optagelse via optagelsesprøve og -samtale ikke er en mulighed for dig, der ønsker at søge om optagelse på hf direkte efter 9. klasse.

Hvis du ikke kommer direkte fra 9. eller 10. klasse

Hvis du ikke søger om optagelse i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse, kan du optages efter en standardiseret vurdering af dine faglige, sociale og personlige forudsætninger for at påbegynde og gennemføre uddannelsen.

Kontakt studievejleder Nina på 23 31 26 93 eller nen@vuctm.dk

Barbecue og hygge på HF Outdoor linjen

SU

Du har mulighed for at modtage SU under uddannelsen, fra du fylder 18 år. Du kan ansøge på SU.dk.

Har du brug for hjælp, kan du kontakte skolen på telefon 70 70 12 34.

Transport til og fra skole

Skolens hovedafdeling ligger i Thisted, og her foregår undervisningen nogle af dagene. Det er derfor nødvendigt med offentlig transport mellem HF-Outdoor-kollegiet i Svankjær og Thisted.

Klokken 6.50 afgår der bus fra Svankjær til Bedsted, og i Bedsted tager vi toget til Thisted. I Thisted ligger togstationen rimelig tæt på skolen og på indkøbsmuligheder.

Er du lokal og ikke bosat på vores HF-Outdoor-kollegie, så møder du på skolens hovedafdeling i Thisted tre dage om ugen, og to dage om ugen tager du toget fra Thisted til Bedsted kl. 7.40, og så bliver du afhentet i Bedsted og bragt til HF-Outdoor-kollegiet i Svankjær. De aktiviteter, som ikke foregår i skoletiden, skal du som hjemmeboende selv transportere dig til og fra!

Undervisningen er altså placeret i Thisted tre dage om ugen, og to dage om ugen foregår undervisningen på HF-Outdoor-kollegiet i Svankjær.

Har du spørgsmål til kollegiet?

Så grib fat i linjelærer Kristian Engell Holmstrup på telefon 2639 6237

 

HF studerende i Nationalpark Thy
HF studenter på HF-Outdoor i Thy